Jednopolohový kurz za studena
Studený smer viacerých staníc
Sústružnícke práce
Spracovanie kovania za tepla
Ručné valcovanie závitov
Spracovanie vŕtania
Spracovanie ohýbania
Automatické valcovanie závitov